Untitled Document

Phone :  02-043-0843

Email : diy-pharmashop@hotmail.com

Untitled Document

เกี่ยวกับบริษัท    ประวัติผลงานและการทำงานภก.ติณณ์ณชัย    ชุติภัทร์ทวีสิน ภญ.พลอยนภัส   ชุติภัทร์ทวีสิน

               จากประสบการณ์ในวิชาชีพเภสัช รวมกันนานกว่า 55 ปี ของเภสัชกรทั้ง 2 ท่าน นอกเหนือจากความรู้ทางด้านยา ยังมีความเชี่ยวชาญเรื่องธรรมชาติบำบัด และเวชศาสตร์ชะลอวัย  (Anti Aging)  มานานกว่า 20 ปี

               ปัจจุบันยังคงให้ความรู้และคำแนะนำโดยมุ่งเน้น การป้องกันมากกว่าการมาใช้ยารักษาเมื่อเจ็บป่วยให้กับนักศึกษาและบุคลคลทั่วไปหลายองค์กร รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สมุนไพรและเวชสำอางค์หลายแห่ง

               บริษัท DIY Pharma ก่อตั้งจากความเชื่อมั่นว่า ทุกท่านสามารถออกแบบดูแลสุขภาพด้วยตัวท่านเอง
(Design by Your Self) ถ้าได้รับความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง เรามีเจตนารมณ์และความตั้งใจที่จะรวบรวมเภสัชกรที่มากความรู้และประสบการณ์มาทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” ในการผลิตหรือช่วยคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับทุกท่าน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

                         1.  ผลิตภัณฑ์ต้องมาจากโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตที่สูงหรือเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าประเภทนั้น ๆ ของประเทศ
                         2.  คำนึงถึง”คุณภาพ” ของสารอาหารหรือสารสำคัญในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยหลักทางวิชาการเภสัชศาสตร์ ดังนี้

                                      - เน้นสารอาหารธรรมชาติ เลี่ยงสารเคมีให้มากที่สุด

                                      - ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการผลิต เพื่อนำพาสารอาหารหรือสารสำคัญที่มีประโยชน์สู่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง เช่น นวัตกรรม Licap (แคปซูลชนิดพิเศษ
                                        ป้องกันแสงและอากาศผ่านแคปซูล เพื่อคงประสิทธิภาพของสารสำคัญ) , นวัตกรรม Wholefruit Technique (ในการผลิตโภชนบำบัด) , นวัตกรรมเจล
                                        และผง หรือแม้แต่การเลือก Cream base ที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์

                                      - คำนึงถึงภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เก็บรักษาและคงคุณภาพสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

                           3. มุ่งเน้น “ความคุ้มค่า” และประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปใช้ให้เหมาะกับผู้บริโภค                                                                                           เพราะสุขภาพดี คือ ความหรูหราของชีวิต

                                        DIY Pharma คือ พี่เลี้ยงที่จะมาช่วยให้คุณดูแลตัวคุณและทุกคนในครอบครัวอย่างมีความสุขที่ปรึกษา บริษัทผู้ผลิต


       ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์
        ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                       บริษัท ทาโกฟู้ดส์อินดัสทรี จำกัด
     ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2001 โดย เภสัชกร วิชา ตู้จินดา และนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารที่มีความสนใจในงานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร และ เครื่องดื่มมากว่า 10 ปี

                 บริษัท โฟร์เวคเตอร์ ไบโอเทค จำกัด
          บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและให้บริการเกี่ยวกับ “จุลินทรีย์” (Microorganism)เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมNature-Secret.com

Contact Details

Telephone: 088-964-5199 , 089-149-9542

Email: diy-pharmashop@hotmail.com
Website: www.Nature-Secret.com

163 หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ ถนนลาดพร้าว 80/3
       แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
       กรุงเทพ 10310

Untitled Document Untitled Document